salama-ikoni

Analys av efterfrågan i realtid
för energi och allmänna nyttigheter

Förbättra kundinsikten och riskhanteringen med förstklassiga verksamhetsanalyser

Energisektorn förändras snabbt och konkurrensen bland energileverantörerna på marknaden är stenhård. Framsyn för affärsverksamheten och utveckling av nya affärsmodeller är nyckelstrategier för att få konkurrensfördelar. Att använda en intelligent process för verksamhetsanalys är helt nödvändigt för att få bättre kundinsikt och för att kunna hantera risker.

Utmaningar

haasteet-ikoni 1

Förbättring av kundinsikten

 • Förutspå kundernas krav och beteende
 • Mätning av kundlönsamheten
 • Förvärva kunder, behålla dem och kundkommunikation
haasteet-ikoni 2

Planering och framtidsbedömning

 • Tariffoptimering och riskhantering för handeln
 • Hantering av nätverksinvesteringar och proaktivt underhåll
 • Finansiell planering och ”tänk om -scenarier”
haasteet-ikoni 3

Transformation av energi och allmänna nyttigheter

 • Belastningsfördelning för en effektiv resursanvändning
 • Transformation av energigenereringen
 • Transformation av förbrukningen

Möjligheter

mahdollisuudet-ikoni 1

Användning av dataanalyser

 • Användningen av nya analytiska metoder för att sammanställa och presentera verksamhetskritisk information ger en effektiv metod för beslutsfattande
mahdollisuudet-ikoni 2

Smarta elnät och system med smart mätutrustning

 • Smarta mätare har redan införts i stor skala över hela Europa. Nya generationer av smarta mätare kommer också att införas, samt även nätutvecklingen på global nivå
 • Förbrukningsdata samlas normalt in dagligen för att visa användningen per timme och denna information är nödvändig för handel under nästkommande dag samt för den långsiktiga planeringen, till exempel kundsegmentering och innovation vad gäller nya produkter och prissättning
 • Den enorma mängd data som tillhandahålls av de smarta näten varje millisekund måste analyseras i realtid för att erhålla värdefull information
mahdollisuudet-ikoni 1

Datautvinning för information om kunder och marknaden

 • Datautvinning från interna och externa resurser ger den insikt som krävs för att ta tillvara nya möjligheter till affärsutveckling med stor precision samt även för riskhantering, finansiell rapportering och många fler saker, bland annat proaktivt underhåll
dashboard-ikoni
nuoli
ratkaisumme-ikoni 1

Real-time Demand Analytics - Analys av efterfrågan i realtid för din verksamhet

Realtidsanalyserna gör att man kan ta fram moderna och lättbegripliga framstegsrapporter och analyser för att stödja beslutsfattandet samt inför en process för automatiserade rapporter, snabba förfrågningar och tydlighet för högre effektivitet inom affärsverksamheten

nuoli
ratkaisumme-ikoni 2

Real-time Demand Analytics - Hantering av metadata

Skapar datamodeller för användning i verksamhetsanalyser samt kontinuerligt lärande och ständiga förbättringar

nuoli
ratkaisumme-ikoni 3

Real-time Demand Analytics – Förutsägande analyser

Behandlar och klassificerar information med förutsägande analystekniker med målet att förutspå framtiden för bättre affärsresultat, till exempel bättre marginaler och kundnöjdhet

nuolinuoli
nuoli
ratkaisumme-ikoni 4

Real-time Demand Analytics – Informationslagring

Kopplar samman och lagrar de data som samlats in från olika källor, till och med i realtid. Skapar en grund för effektiva analyser tack vare automatisering och en snabbare databehandling

nuolinuoli

Data Sources

Sociala medier Korrespondens Orderhanteringssystem Fakturering CIS/CRM System för hantering av data från mätare (MDMS) Tredje part Kundtjänsten