salama-ikoni

Reaaliaikaista analytiikkaa
sähkö- ja energia-alalle

Kehitä asiakasymmärrystä ja riskienhallintaa ensiluokkaisen liiketoiminta-analytiikan avulla

Energia-ala on murroksen keskellä ja kilpailu energiamarkkinoilla on kovaa. Liiketoiminnan ennakointi ja uusien liiketoimintamallien kehittäminen ovat avain kilpailuedun saavuttamiseksi. Liiketoiminta-analytiikan hyödyntäminen on elintärkeää paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi.

Haasteet

haasteet-ikoni 1

Asiakasymmärryksen kasvattaminen

 • Kulutuskäyttäytymisen ennakointi
 • Asiakaskannattavuuden mittaaminen
 • Asiakashankinta, sitouttaminen ja viestintä
haasteet-ikoni 2

Suunnittelu ja ennustaminen

 • Hinnoittelun optimointi ja riskienhallinta
 • Verkkoinvestointien hallinta ja ennakoiva huolto
 • Talouden suunnittelu ja liiketoimintaskenaariot
haasteet-ikoni 3

Energiantuotannon murros

 • Tuotannon monipuolistuminen ja hajaantuminen
 • Uusien tuotantotapojen ennustettavuus
 • Markkinahäiriöiden tunnistaminen ja kuormanjako

Mahdollisuudet

mahdollisuudet-ikoni 1

Datan analyyttinen hyödyntäminen

 • Liiketoimintakriittisen tiedon uudenlainen analyyttinen käyttö tuo uusia, tehokkaita menetelmiä liiketoiminnan kehittämisen tueksi
mahdollisuudet-ikoni 2

Älykäs sähköverkko (Smart Grid) ja etäluettavat mittarit

 • Etäluettava tuntimittari lähes kaikilla suomalaisilla
 • Kulutustietoa kerätään päivittäin tuntitasolla
 • Käytettävissä valtava datamäärä analytiikan tarpeisiin
mahdollisuudet-ikoni 1

Asiakas- ja markkinatiedon louhinta

 • Tiedonlouhinta sekä sisäisistä että uusista ulkoisista tietolähteistä avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehitykselle
dashboard-ikoni
nuoli
ratkaisumme-ikoni 1

Real-time Demand Analytics - liiketoiminta-analytiikka

Palvelun avulla tuotetaan moderneja ja ymmärrettäviä dashboard-raportteja ja analyyseja päätöksenteon tueksi

nuoli
ratkaisumme-ikoni 2

Real-time Demand Analytics - metatiedon hallinta

Luo tietomallin liiketoiminta-analytiikkaa varten

nuoli
ratkaisumme-ikoni 3

Real-time Demand Analytics - Ennakoiva analytiikka

Jalostaa ja segmentoi tietoa ennakoivan analytiikan menetelmillä tähdäten tulevaisuuden ennustamiseen

nuolinuoli
nuoli
ratkaisumme-ikoni 4

Real-time Demand Analytics - tiedon varastointi

Palvelu yhdistää ja varastoi eri tietolähteistä kerätyn datan jopa reaaliajassa ja luo pohjan analytiikalle

nuolinuoli

Tiedonlähteet

Social Media Correspondence OMS Billing CIS/CRM MDMS 3rd Party Call Center