salama-ikoni

Behovsanalyse i sanntid
for energi- og hjelpesystemer

Forbedret kundeinnsikt og risikohåndtering med førsteklasses forretningsanalyse

Energisektoren er i rask endring, og konkurransen er sterk mellom energileverandørene i markedet. Fremsynthet og utvikling av nye forretningsmodeller er sentrale strategier for å oppnå konkurransefordeler. Ved å utnytte intelligent forretningsanalyse kan man få mer kundeinnsikt og lettere kunne håndtere risiko.

Utfordringer

haasteet-ikoni 1

Få bedre kundeinnsikt

 • Forutse kunders behov og atferd
 • Måling av kundelønnsomhet
 • Akkvisisjon, bevaring og kommunikasjon
haasteet-ikoni 2

Planlegging og prediksjon

 • Tariffoptimalisering og håndtering av handelsrisiko
 • Håndtering av nettverksinvestering og proaktivt vedlikehold
 • Økonomiplanlegging og hva skjer hvis-scenarioer
haasteet-ikoni 3

Transformering av energi- og hjelpesystemer

 • Belastningsfordeling for effektiv ressursutnyttelse
 • Transformering av energigenerering
 • Transformation of consumption

Muligheter

mahdollisuudet-ikoni 1

Bruk av dataanalyse

 • Bruk av nye analysemetoder for å kompilere og presentere forretningskritisk informasjon, er en effektiv metode for beslutningstakere
mahdollisuudet-ikoni 2

Smart Grid- og smart måling-systemer

 • Smarte målere er tatt i bruk over hele Europa, og snart kommer nye generasjoner av smarte målere som styrker den globale utbredelsen ytterligere.
 • Forbruksdata samles normalt inn daglig med visning av bruk per time, og er påkrevd for neste dags-trading og planlegging på lengre sikt, for eksempel for kundesegmentering samt utvikling av nyskapende produkter og prissetting
 • Den enorme datamengden som leveres i Smart Grid, til og med per millisekund, må analyseres i sanntid for å kunne hente ut verdifull informasjon
mahdollisuudet-ikoni 1

Utvinning av kunde- og markedsdata

 • Datautvinning fra interne og eksterne kilder gir innsikten man trenger for å utvikle nye forretningsmuligheter med stor presisjon for risikohåndtering, økonomirapportering og mye mer, for eksempel proaktivt vedlikehold
dashboard-ikoni
nuoli
ratkaisumme-ikoni 1

Real-time Demand Analytics - Forretningsmessig behovsanalyse i sanntid

Med analyse i sanntid kan man produsere moderne og brukervennlige instrumentbordrapporter og analyser til støtte for beslutninger, og bruke rapportautomatisering, raske spørringer og mer klarhet til å effektivisere forretningsdriften.

nuoli
ratkaisumme-ikoni 2

Real-time Demand Analytics - forvaltning av metadata

Lager datamodeller som brukes til forretningsanalyse, kontinuerlig læring og forbedringer.

nuoli
ratkaisumme-ikoni 3

Real-time Demand Analytics - prediktiv analyse

Bruker prediktive analyseteknikker til å behandle og klassifisere informasjon for å forutse fremtiden, for gjennom det å få bedre forretningsresultater med økte marginer og mer tilfredse kunder.

nuolinuoli
nuoli
ratkaisumme-ikoni 4

Real-time Demand Analytics - datavarehus

Kobler til og lagrer data innsamlet fra forskjellige kilder, også i sanntid, og baner vei for analyser som henter ut nytteverdi fra denne automatiseringen og øker hastigheten på databehandlingen.

nuolinuoli

Data Sources

Sosiale medier Korrespondanse OMS Fakturering CIS/CRM MDMS Tredjepart Kundesenter