salama-ikoni

Real-time Demand Analytics
til energi- og forsyningsvirksomheder

Få bedre kundeindsigt og risikostyring med førsteklasses forretningsanalyse

Energisektoren er under hastig forandring, og konkurrencen mellem energileverandørerne er hård. Evnen til at forudse ændringer i forretningsbetingelserne og udvikling af nye forretningsmodeller er de vigtigste strategier til at opnå konkurrencemæssige fordele. Intelligent forretningsanalyse er afgørende, når man ønsker at forbedre kundeindsigten og risikostyringen.

Udfordringer

haasteet-ikoni 1

Bedre kundeindsigt

 • Forudse kundernes behov og adfærd
 • Måling af kundernes rentabilitet
 • Nye kunder, fastholdelse af eksisterende kunder og kommunikation
haasteet-ikoni 2

Planlægning og prognoser

 • Tarifoptimering og styring af handelsrisici
 • Styring af netværksinvesteringer og proaktiv vedligeholdelse
 • Økonomisk planlægning og "hvad hvis"-scenarier
haasteet-ikoni 3

Transformation af energi og forsyning

 • Belastningsudligning til effektiv udnyttelse af ressourcerne
 • Transformation af energiskabelsen
 • Transformation af forbruget

Muligheder

mahdollisuudet-ikoni 1

Brug af dataanalyse

 • Nye analytiske metoder til indsamling og præsentation af forretningskritisk information er et effektivt værktøj, når der skal træffes beslutninger
mahdollisuudet-ikoni 2

Smart grid og intelligente målersystemer

 • Intelligente målere har vundet stort indpas i hele Europa, nye generationer af intelligente målere er på vej, og udbredelsen vil blive endnu større
 • Indsamling af forbrugsdata på daglig basis med visning af forbrug pr. time er en forudsætning for de løbende handelsaktiviteter og den langsigtede planlægning, for eksempel i forbindelse med kundesegmentering og udvikling af nye prismodeller
 • De kolossale datamængder, der indsamles helt ned på millisekundniveau i et smart grid, skal kunne analyseres i realtid for at udnytte den værdifulde information bedst muligt
mahdollisuudet-ikoni 1

Data mining på kunde- og markedsdata

 • Data mining fra interne og eksterne kilder giver den nødvendige indsigt til at udviklingen af nye forretningsmuligheder, hvor der kræves høj præcision, ikke mindst inden for risikostyring, økonomisk rapportering og forebyggende vedligeholdelse
dashboard-ikoni
nuoli
ratkaisumme-ikoni 1

Real-time Demand Analytics - Behovsbaseret forretningsanalyse i realtid

Realtidsanalyser gør det muligt at levere tidssvarende og forståelige dashboard-rapporter og analyser til at understøtte beslutningstagningen med automatiske rapporter, hurtige forespørgsler og klarhed i eksekveringen

nuoli
ratkaisumme-ikoni 2

Real-time Demand Analytics – styring af metadata

Opretter datamodeller til brug i forretningsanalyserne, til fortsat læring og til løbende forbedringer

nuoli
ratkaisumme-ikoni 3

Real-time Demand Analytics – prædiktive analyser

Behandler og klassificerer information med prædiktive analyseteknikker for bedre at kunne forudse fremtidige forretningsresultater såsom forbedrede margener og kundetilfredshed

nuolinuoli
nuoli
ratkaisumme-ikoni 4

Real-time Demand Analytics – data warehousing

Relaterer og lagrer de data, der indsamles fra forskellige kilder, også i realtid, og skaber grundlag for effektive analyser med automatisering og øget hastighed i databehandlingen

nuolinuoli

Data Sources

Sociale medier Korrespondance OMS Fakturering CIS/CRM MDMS 3. part Callcenter